ƏYLƏC DİSKLƏRİ VƏ ƏYLƏC BƏNDLƏRİ SİZİ MƏNZİL BAŞINA TƏHLÜKƏSİZ ÇATDIRIR

Gündəlik olaraq gərgin şəkildə işləməklə əlaqədar, əyləc sisteminin işi çətindir. Əyləc sistemi sizin Toyotanın ən mühüm təhlükəsizlik özəlliyidir. Xüsusilə çətin yol şərtlərində və ya qəza hallarında hərəkətin dayandırılması və yavaşlandırılması bütövlükdə əyləclərinizin iş qabiliyyətindən asılıdır.

ƏYLƏC SİSTEMİNİZ NECƏ İŞLƏYİR?

Avtomobilin əyləc pedalına təzyiq etdikdə, əyləc mayesi çarx mərkəzindəki əyləc dəstəyi porşeninə təzyiq göstərir. Bununla əyləc bəndi avtomobilin çarxı ilə birgə fırlanan əyləc diskinin hər iki tərəfinə təzyiq edir. Bu sürtünmə avtomobili yavaşladır və sonra dayanmasına gətirib çıxarır.

  • Əyləc zamanı aşma əyləc bəndlərinin qeyri-bərabər aşınmasına işarət edir
  • Cığıltı və cırıltı səsləri
  • Müqavimət qüvvəsinin azalması
  • Əyləc diskləri təhlükəsiz minimal qalınlıq spesifikasiyasından aşağı olduqda dəyişilməsi çox vacibdir.

Avtomobilinizə Toyota orijinal əyləc bəndləri və əyləc disklərini quraşdırmaqla tam rahatlıqla yola çıxacaqsınız:

  • Bütün Toyota orijinal əyləc bəndləri maksimal təhlükəsizlik və performansı təmin etmək məqsədilə yüksək dərəcəli materiallardan hazırlanmış və dizayn edilmişdir
  • Effektiv şəkildə çalışan əyləclər cığıltı və cırıltı səsi vermir, Toyota əyləclərinin səssizliyi keyfiyyətin göstəricisidir.
  • Hər bir Toyota modeli üçün ani dəyişmə və mükəmməl uyğunluğu təmin etmək məqsədilə tam uyğun əyləclər mövcuddur
  • Onlar yalnız Toyotanın malik olduğu dərin biliklərdən istifadə etməklə işlənib hazırlanmışdır.
  • Bizim bütün Optifit əyləclərimiz qiymət baxımından da rəqabətə davamlıdır.

Təhlükəsiz yürüşün təmin olunması üçün əyləc bəndləriniz və diskləriniz mütəmadi olaraq Toyotanın Səlahiyyətli Təmirçisi tərəfindən yoxlanmalıdır.

Onlayn sorğular